אלפא ישראל

 

פה
בקצה האינטרנט
התקיימה פעם ממלכה נסתרת
שתושביה היו בין המובחרים שבבני האדם


ויום אחד במקום אחר
כך מספרות האגדות
תקום מתוך אפרה ממלכה אחרת


תם ונשלם